Právě se nacházíte: RONCOR s.r.o. » EU léky

EU léky

RONCOR nakupuje léky od prověřených a licencovaných distributorů v evropské unii. Systém řízení rizik kvality zabezpečuje, že všechny dovážené léky jsou originálními přípravky konkrétního výrobce.

Aby bylo možné léčivé přípravky dovážet ze zemí EU a umístit je na trh v České republice, naše společnost jako dovozce musí opatřit pro tyto léčivé přípravky povolením - jednu licenci pro každý přípravek a každou zemi původu.

Naši pracovníci zajišťují odborné činnosti pro přípravu a aktualizace povolení pro státní regulační orgán (SÚKL) a Evropskou lékovou agenturou (EMEA). Příbalová informace a Souhrn údajů o léčivém přípravku jsou udržovány v aktuální verzi.

Každé dovezené balení léčivého přípravku je odborně a v souladu s uděleným povolením k souběžnému dovozu/distribuci a v souladu s platnými podmínkami pro správnou výrobní praxi přebaleno na míru a opatřeno českými texty.

Co znamená, když je lék dovážen v rámci souběžného dovozu či distribuce? Legislativa